Laatste alarmering:
Datum 16|01 Tijd 12:48:35 (inci-08) Oms Alarm Ap116 Cosis Appartementen Bastion Wilhelminasingel Coevorden... Prio Hoog Eenheid | Blusgroep B Brandweer Coevorden Drenthe
vrijdag 18 januari 2019

VRIJDAG 30|03

Raadsakkoord en drie wethouders in Coevorden

COEVORDEN - Na twee rondes overleg met de verschillende partijen, zijn ze er in Coevorden uit. BBC2014 stelt voor opnieuw samen te werken met CDA en PvdA. De drie partijen leveren ieder één wethouder voor het nieuwe college. Nog voordat de besprekingen over het coalitieakkoord van start gaan, stelden vandaag alle zeven fracties samen de onderwerpen voor een Raadsakkoord vast. In een Raadsakkoord worden de onderwerpen benoemd waarmee de voltallige raad aan de slag gaat. Dit initiatief van BBC2014 past bij de nieuwe manier van werken en sluit aan bij verbindend besturen.


'We hebben in de afgelopen vier jaar gezien dat deze manier van besturen werkt en dat we heel goed de verbinding kunnen maken met inwoners, bedrijven en organisaties. Dat kunnen en gaan we nog meer doen' volgens Jan Zwiers van BBC2014. Ook de samenwerking met de gemeenteraad gaat dus anders. Meer besturen met inwoners in plaats van voor inwoners. Alle partijen willen graag gaan werken met een Raadsakkoord. Niet het college, maar de raadsleden gaan de gemeente in om uit te vinden wat er nodig is en wat onze inwoners willen. De raad komt daarna met een kader waarmee het college aan het werk gaat. Een nieuwe en volgende stap in het samenwerken met inwoners, ondernemers en organisaties.

 

Onderwerpen Raadsakkoord
De onderwerpen waarmee de raad aan de slag gaat, zijn vandaag gezamenlijk vastgesteld. Het betreft:

  • Duurzaamheid;
  • Lokale zeggenschap en betrokkenheid;
  • Bloeiend verenigingsleven en mensen in beweging.


Hierover onderhandelt de coalitie dus niet. Vanuit alle fracties is met enthousiasme op dit plan gereageerd. Het doorzetten van de verbindende stijl van besturen is voor alle partijen en onze inwoners een belangrijk onderwerp.

 

Hoe verder?
De drie partijen BBC2014, CDA en PvdA onderhandelen volgende week over het coalitieakkoord. Hierin leggen zij op hoofdlijnen vast wat de belangrijke doelen worden voor de komende vier jaar en welke onderwerpen hoog op de agenda komen van het college.

Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie