Laatste alarmering:
Datum 16|01 Tijd 12:48:35 (inci-08) Oms Alarm Ap116 Cosis Appartementen Bastion Wilhelminasingel Coevorden... Prio Hoog Eenheid | Blusgroep B Brandweer Coevorden Drenthe
vrijdag 18 januari 2019

VRIJDAG 23|03

Beleidsregel ‘zonneparken gemeente Coevorden’ vastgesteld

Een initiatiefnemer kan niet zomaar in de gemeente aan de slag met een zonnepark

COEVORDEN - Op dinsdag 20 maart heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden de beleidsregel 'zonneparken gemeente Coevorden' in ontwerp vastgesteld. Deze beleidsregel gaat over het opwekken van zonne-energie in het buitengebied. Om het grote aantal initiatieven voor zonneparken goed te kunnen beoordelen, is deze beleidsregel vastgesteld.

 

100 hectare
Een initiatiefnemer kan niet zomaar in de gemeente aan de slag met een zonnepark. Het behoud van de vele landschappelijke en cultuurhistorisch waardevolle gebieden in de gemeente Coevorden speelt een belangrijke rol. Ook hecht de gemeente Coevorden veel waarde aan duurzaam ruimtegebruik. In eerste instantie wordt gekeken naar de mogelijkheid voor zonnepanelen op gebouwen, of op het grondoppervlak in de stedelijke omgeving. Zijn deze opties niet haalbaar, dan kan het college op basis van de beleidsregel 'zonneparken gemeente Coevorden' meewerken aan een initiatief in het buitengebied. Met de beleidsregel maakt de gemeente Coevorden in totaal 100 hectare aan zonneparken mogelijk, voor de komende 20 jaar.

 

Toetsingskaart
Het college heeft bij de beleidsregel een toetsingskaart vastgesteld. Deze toetsingskaart geldt voor alle initiatieven voor zonneparken. Op de toetsingskaart is onder andere aangegeven waar het college niet meewerkt. Bijvoorbeeld in cultuurhistorisch zeer waardevolle gebieden. Ook zijn enkele zoekgebieden aangewezen. Binnen deze gebieden mag een maximale totale bruto oppervlakte aan zonneparken van 100 hectare worden gerealiseerd in de komende 20 jaar. Dit zou in zijn totaliteit (ruim) voldoende moeten zijn om de eigen inwoners van zonne-energie te voorzien. Om het landschap en de cultuurhistorisch waardevolle gebieden niet onnodig te belasten, wil de gemeente terughoudend omgaan met initiatieven buiten de zoekgebieden. Hier wordt uitsluitend enige ruimte geboden voor niet-commerciële, kleinschalige, lokale of particuliere initiatieven.

 

Ter inzage
De beleidsregel is vanaf vrijdag 23 maart zes weken lang in te zien via www.officiëlebekenmakingen.nl. Tijdens die periode kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken schriftelijk en/of mondeling kenbaar maken. Na afloop van de termijn van de ter inzagelegging wordt de "Beleidsregel zonneparken gemeente Coevorden" samen met de ingediende zienswijzen (met daarbij een voorstel voor beantwoording) ter definitieve vaststelling aan het nieuwe college van B&W voorgelegd.

Foto's
1/1
Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie