Laatste alarmering:
Datum 16|01 Tijd 12:48:35 (inci-08) Oms Alarm Ap116 Cosis Appartementen Bastion Wilhelminasingel Coevorden... Prio Hoog Eenheid | Blusgroep B Brandweer Coevorden Drenthe
vrijdag 18 januari 2019

Archief

Brandweer rukt uit voor vergeten pannetje op vuur in woonzorgcentrum

Gemaakt: Woensdag, 21 maart 2018 18:11

COEVORDEN - In woonzorgcentrum De Voorde in Coevorden was woensdagmiddag een kleine brand. Gezien in het gebouw veel kwetsbare ouderen wonen heeft de brandweer direct middelalarm afgegeven. Door snel ingrijpen van de brandweer kon erger worden voorkomen.

 

De oorzaak was een pannetje op het vuur. De brandweer kon dan ook na het gebouw te hebben geventileerd snel weer terug keren.

Meerdere voertuigen betrokken bij ongeval op de A37 bij Klazienaveen

Gemaakt: Vrijdag, 23 maart 2018 07:15

KLAZIENAVEEN – Op de A37 bij Klazienaveen is vrijdagmorgen een vrachtwagen achterop een voor hem rijdende combinatie gereden die in de remmen moest omdat er voor deze vrachtwagen twee personenwagens met elkaar in botsing kwamen.

 

Een persoon uit een van deze personenwagens raakte hierbij gewond en werd per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Het verkeer wordt op de A37 via de vluchtstrook langs het ongeval geleidt. Er is zo'n 3 km file.

Beleidsregel ‘zonneparken gemeente Coevorden’ vastgesteld

Gemaakt: Vrijdag, 23 maart 2018 18:32

COEVORDEN - Op dinsdag 20 maart heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden de beleidsregel 'zonneparken gemeente Coevorden' in ontwerp vastgesteld. Deze beleidsregel gaat over het opwekken van zonne-energie in het buitengebied. Om het grote aantal initiatieven voor zonneparken goed te kunnen beoordelen, is deze beleidsregel vastgesteld.

 

100 hectare
Een initiatiefnemer kan niet zomaar in de gemeente aan de slag met een zonnepark. Het behoud van de vele landschappelijke en cultuurhistorisch waardevolle gebieden in de gemeente Coevorden speelt een belangrijke rol. Ook hecht de gemeente Coevorden veel waarde aan duurzaam ruimtegebruik. In eerste instantie wordt gekeken naar de mogelijkheid voor zonnepanelen op gebouwen, of op het grondoppervlak in de stedelijke omgeving. Zijn deze opties niet haalbaar, dan kan het college op basis van de beleidsregel 'zonneparken gemeente Coevorden' meewerken aan een initiatief in het buitengebied. Met de beleidsregel maakt de gemeente Coevorden in totaal 100 hectare aan zonneparken mogelijk, voor de komende 20 jaar.

 

Toetsingskaart
Het college heeft bij de beleidsregel een toetsingskaart vastgesteld. Deze toetsingskaart geldt voor alle initiatieven voor zonneparken. Op de toetsingskaart is onder andere aangegeven waar het college niet meewerkt. Bijvoorbeeld in cultuurhistorisch zeer waardevolle gebieden. Ook zijn enkele zoekgebieden aangewezen. Binnen deze gebieden mag een maximale totale bruto oppervlakte aan zonneparken van 100 hectare worden gerealiseerd in de komende 20 jaar. Dit zou in zijn totaliteit (ruim) voldoende moeten zijn om de eigen inwoners van zonne-energie te voorzien. Om het landschap en de cultuurhistorisch waardevolle gebieden niet onnodig te belasten, wil de gemeente terughoudend omgaan met initiatieven buiten de zoekgebieden. Hier wordt uitsluitend enige ruimte geboden voor niet-commerciële, kleinschalige, lokale of particuliere initiatieven.

 

Ter inzage
De beleidsregel is vanaf vrijdag 23 maart zes weken lang in te zien via www.officiëlebekenmakingen.nl. Tijdens die periode kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken schriftelijk en/of mondeling kenbaar maken. Na afloop van de termijn van de ter inzagelegging wordt de "Beleidsregel zonneparken gemeente Coevorden" samen met de ingediende zienswijzen (met daarbij een voorstel voor beantwoording) ter definitieve vaststelling aan het nieuwe college van B&W voorgelegd.

Bestelauto op zijn kant na aanrijding in Veenoord

Gemaakt: Zaterdag, 24 maart 2018 16:03

VEENOORD - Een bestelauto en en busje zijn op de kruising Landschapsweg met de Middenweg op elkaar gebotst zaterdag rond het middaguur. Er raakte niemand gewond.

 

De oorzaak is een voorrangsfout van een van de voertuigen. De verkeersanalisten van de politie deden ter plaatse onderzoek. Beide voertuigen werden door een berger afgesleept.

Brand in afzuiging van Forbo Novilon in Coevorden

Gemaakt: Maandag, 26 maart 2018 15:57

COEVORDEN – Maandagmiddag is er brand ontstaan bij Forbo Novilon aan de Holwert in Coevorden. De afzuiging van een karton vreesmachine had vlam gevat.

 

De brandweer heeft de brand in de afvoerpijp op het dak geblust en de pijp gedemonteerd waarna de brand onder controle was.

Werkzaamheden aan fietspaden gemeente Coevorden

Gemaakt: Maandag, 26 maart 2018 19:46

COEVORDEN - Vanaf vandaag, maandag 26 maart, wordt gewerkt aan het fietspad langs de Dalerallee in Coevorden en het fietspad tussen Steenwijksmoer en Dalerpeel.


De gemeente Coevorden gaat op beide fietspaden betonverharding aanbrengen. Als alles volgens planning verloopt kan er vanaf 23 april weer over de vernieuwde fietspaden worden gefietst.

 

Omleidingsroutes
Fietsers die gebruik maken van het fietspad tussen de Veenschapsweg en Dalerpeel krijgen tussen 26 maart en 23 april te maken met een omleidingsroute door Steenwijksmoer. Fietsers die gebruik maken van de Dalerallee in Coevorden worden tijdens de werkzaamheden omgeleid via de wijk Lootuinen. Dit wordt met borden aangegeven.

Automobilist glijdt van spekgladde N377 kanaal in maar komt vrij met nat pak

Gemaakt: Maandag, 26 maart 2018 23:59

COEVORDEN - Op de avond van maandag 26 maart is een automobilist door gladheid van de N377 tussen De Krim en Coevorden gegleden en in het water van de Lutterhoofdwijk terecht gekomen.

 

De bestuurder is met een nat pak vrijgekomen. Een bergingsbedrijf heeft de bestelwagen uit het water getakeld. Het voertuig zal hoogstwaarschijnlijk total loss zijn.

Bedrijfsleven en overheid binden de strijd aan tegen nep helpdeskmedewerkers

Gemaakt: Woensdag, 28 maart 2018 17:13

NEDERLAND - In de strijd tegen internationale helpdeskfraude slaan de overheid en elf private partijen de handen ineen. Gezamenlijk nemen zij technische en financiële maatregelen om de oplichtingspraktijken te verstoren en zo goed als mogelijk te voorkomen. Woensdag 28 maart hebben de betrokken partijen een speciaal daartoe bestemde intentieverklaring getekend.


Alle partijen committeren zich eraan om vanuit hun eigen expertise bij te dragen aan een oplossing voor dit hardnekkige en wereldwijd fenomeen. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van technische en financiële maatregelen om de oplichters te dwarsbomen.

 

Unieke samenwerking
Aan de publiek-private samenwerking doen verschillende private partijen mee, waaronder Microsoft Corporation, Teamviewer GmbH, KPN, VodafoneZiggo, Western Union Company, MoneyGram International, ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland. Namens de overheid zetten minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus, politechef van de Eenheid Rotterdam Frank Paauw, voorzitter van het College van procureurs-generaal Gerrit van der Burg en bestuurslid Henk Don van de Autoriteit Consument & Markt hun handtekening onder de intentieverklaring.

 

Nep-helpdeskmedewerkers
De fraudeurs bellen vaak vanuit landen als India en geven zich uit voor helpdeskmedewerkers van grote, bekende bedrijven, zoals Microsoft. Via verschillende werkwijzen weten zij zich vervolgens op slinkse wijze toegang te verschaffen tot de computer van het slachtoffer om die te bestelen. Het overgemaakte geld verdwijnt vaak pijlsnel naar het buitenland. In 2017 hebben alleen al in Nederland bijna 2.000 mensen aangifte bij de politie gedaan van dergelijke oplichters. Opvallend is dat 70 procent van de slachtoffers ouder is dan 50 jaar. Bij elkaar zijn de slachtoffers voor bijna 6 miljoen euro opgelicht. Eén slachtoffer werd voor maar liefst 98.000 euro gedupeerd.

 

Vertrouwen
Met hun oplichtingspraktijken bedreigen de criminelen het publieke vertrouwen in de veiligheid van de digitale wereld. Ook lopen legitieme private partijen het risico dat hun goede naam wordt aangetast, doordat de oplichters zich onrechtmatig uitgeven als vertegenwoordigers van het bedrijf of hun software misbruiken. Vandaar dat verschillende publieke en private partijen nu gezamenlijk de strijd aan gaan tegen deze fraudeurs. De samenwerking is uniek in de wereld.

 

Effectiever
Politiechef Frank Paauw is blij met deze publiek-private samenwerking. 'De aanpak van cybercrime gaat verder dan opsporing alleen. Andere interventies, zoals preventie en verstoren, zijn vaak effectiever. Dat geldt zeker ook voor de aanpak van de Tech Support Scam. Een samenwerking als deze, met publieke en private partners, is daarbij onmisbaar. Gezamenlijk kunnen we barrières voor de oplichters opwerpen en voorkomen dat er nóg meer mensen slachtoffer worden.'

Europaweg N863 Coevorden dicht in avond en nacht van 9 en 10 april

Gemaakt: Donderdag, 29 maart 2018 19:05

COEVORDEN - Op maandag 9 en dinsdag 10 april van 18.00 uur tot 06.00 uur is de Europaweg (provinciale weg N863) bij Coevorden twee avonden en nachten afgesloten. Het gaat om het gedeelte ter hoogte van de Rondweg, waar eind vorig jaar twee nieuwe rotondes zijn aangelegd. Deze rotondes krijgen nog de laatste laag asfalt en de definitieve belijning. Voor het autoverkeer is een omleidingsroute aangegeven.


Eind 2017 zijn de nieuwe rotondes in de Europaweg bij de op- en afritten van de Rondweg Coevorden aangelegd. In december is de weg weer opengesteld voor het verkeer. Het aanbrengen van de laatste laag asfalt is toen uitgesteld naar het voorjaar, omdat de weersomstandigheden niet gunstig waren. Dat gaat nu alsnog gebeuren.

 

Verkeerhinder en omleiding
Om de overlast zoveel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden 's avonds en 's nachts uitgevoerd. Dit gebeurt op maandag 9 en dinsdag 10 april, beide dagen van 18.00 uur tot 6.00 uur. Overdag zijn de weg en de rotondes normaal toegankelijk. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid via de route N34 – A37 – Schoonebeek. Fietsers ondervinden geen hinder. Zij worden langs de werkzaamheden geleid. Ook nu weer geldt dat de werkzaamheden alleen uitgevoerd kunnen worden, als het weer het toelaat.

Raadsakkoord en drie wethouders in Coevorden

Gemaakt: Vrijdag, 30 maart 2018 17:50

COEVORDEN - Na twee rondes overleg met de verschillende partijen, zijn ze er in Coevorden uit. BBC2014 stelt voor opnieuw samen te werken met CDA en PvdA. De drie partijen leveren ieder één wethouder voor het nieuwe college. Nog voordat de besprekingen over het coalitieakkoord van start gaan, stelden vandaag alle zeven fracties samen de onderwerpen voor een Raadsakkoord vast. In een Raadsakkoord worden de onderwerpen benoemd waarmee de voltallige raad aan de slag gaat. Dit initiatief van BBC2014 past bij de nieuwe manier van werken en sluit aan bij verbindend besturen.


'We hebben in de afgelopen vier jaar gezien dat deze manier van besturen werkt en dat we heel goed de verbinding kunnen maken met inwoners, bedrijven en organisaties. Dat kunnen en gaan we nog meer doen' volgens Jan Zwiers van BBC2014. Ook de samenwerking met de gemeenteraad gaat dus anders. Meer besturen met inwoners in plaats van voor inwoners. Alle partijen willen graag gaan werken met een Raadsakkoord. Niet het college, maar de raadsleden gaan de gemeente in om uit te vinden wat er nodig is en wat onze inwoners willen. De raad komt daarna met een kader waarmee het college aan het werk gaat. Een nieuwe en volgende stap in het samenwerken met inwoners, ondernemers en organisaties.

 

Onderwerpen Raadsakkoord
De onderwerpen waarmee de raad aan de slag gaat, zijn vandaag gezamenlijk vastgesteld. Het betreft:

  • Duurzaamheid;
  • Lokale zeggenschap en betrokkenheid;
  • Bloeiend verenigingsleven en mensen in beweging.


Hierover onderhandelt de coalitie dus niet. Vanuit alle fracties is met enthousiasme op dit plan gereageerd. Het doorzetten van de verbindende stijl van besturen is voor alle partijen en onze inwoners een belangrijk onderwerp.

 

Hoe verder?
De drie partijen BBC2014, CDA en PvdA onderhandelen volgende week over het coalitieakkoord. Hierin leggen zij op hoofdlijnen vast wat de belangrijke doelen worden voor de komende vier jaar en welke onderwerpen hoog op de agenda komen van het college.

Kracht, energie en trots in de gemeente Coevorden

Gemaakt: Dinsdag, 10 april 2018 18:39

COEVORDEN - De coalitie in Coevorden bestaat in de komende bestuursperiode opnieuw uit de partijen BBC2014, CDA en PvdA. Nadat BBC2014 eerder al had aangegeven met dezelfde partijen verder te willen besturen, is nu ook het coalitieakkoord voor de periode 2018 tot 2022 gesloten. Daarin staan kracht, energie en trots centraal. De samenstelling van het college verandert niet, deze bestaat ook de komende jaren uit burgemeester Bert Bouwmeester, wethouder Jan Zwiers (BBC 2014), wethouder Jeroen Huizing (CDA) en wethouder Joop Brink (PvdA).


Coalitieakkoord
In het coalitieakkoord voor de periode tot 2022 staan kracht, energie en trots centraal, net als de verbindende manier van besturen waarmee in 2014 is gestart. Dat betekent dat de samenwerking met inwoners op alle vlakken een belangrijk uitgangspunt blijft, net als nieuwe manieren van besturen en besluiten. Het akkoord beschrijft de hoofdlijnen voor de komende jaren. In een nog te maken bestuursprogramma worden de punten verder ingevuld. Een belangrijke thema voor de komende jaren is de aantrekkelijkheid van de gemeente en de regio voor bedrijven en voor mensen die een plek zoeken om te werken en te wonen. Dat vraag inzet op alle vlakken: samenwerking tussen bedrijven en onderwijs, een goed vestigingsklimaat, een prettige leefomgeving, goede en bereikbare voorzieningen en aandacht voor zorg en ondersteuning.

 

Onderhandelingen
De wethouders worden geïnstalleerd in een extra raadsvergadering vanavond, 10 april 2018, een kleine drie weken na de verkiezingen van 21 maart. Na een eerste ronde gesprekken met alle partijen werd duidelijk dat BBC2014, die hier als grootste partij het voortouw in nam, opnieuw in gesprek wilde met de partijen CDA en PvdA om te komen tot een nieuw college. Wethouder Jan Zwiers: "We hebben goede gesprekken gehad en zitten met deze partijen nog steeds op één lijn. Voor de komende jaren delen we veel dezelfde ambities en doelen, dus ik heb er vertrouwen in dat we dit coalitieakkoord kunnen uitwerken tot een mooi en ambitieus bestuursprogramma. De vlotte en heel soepel verlopen onderhandelingen zijn wat mij betreft een voorbode voor opnieuw een mooie samenwerking. Ik ben er trots op dat we binnen drie weken na de verkiezingen de installatie van de wethouders op de agenda van de raad hebben staan, we hebben zin om door te gaan!"

 

Raadsakkoord
De onderhandelingen begonnen na de verkiezingen met gesprekken met alle partijen. Die sloten samen een raadsakkoord, wat voor het eerst is in Coevorden. Met het CDA en de PvdA onderhandelde BBC2014 vervolgens verder over de coalitie. In het raadsakkoord staan drie thema's die door de coalitie buiten het coalitieakkoord zijn gehouden, omdat de raad hier gezamenlijk mee aan de slag gaat. Het gaat om de thema's Duurzaamheid, Lokale zeggenschap en betrokkenheid en Bloeiend verenigingsleven en mensen in beweging.

Portefeuilleverdeling
De portefeuilleverdeling van het nieuwe college wordt vastgesteld in eerste bestuurlijke overleg na de installatie van de wethouders. Het is niet de bedoeling van de partijen om hier grote wijzigingen in aan te brengen.

Verdachte aanranding in trein Emmen-Coevorden herkend

Gemaakt: Donderdag, 12 april 2018 15:55

EMMEN / COEVORDEN - Op dinsdag 10 april hebben we bericht geplaatst over de aanranding van een 15-jarig meisje in de trein van Emmen naar Coevorden. Daarbij werd een foto van de verdachte geplaatst met de vraag wie deze persoon herkent. Dit item was op dinsdagavond 10 april als item in Opsporing Verzocht te zien.


Inmiddels is duidelijk geworden dat de verdacht is herkend. De politie onderzoekt de zaak. De beelden zijn/worden verwijderd. Iedereen wordt bedankt voor de hulp en informatie.

Onthulling nieuw ingerichte rotonde N854 Oosterhesselen

Gemaakt: Vrijdag, 20 april 2018 21:05

OOSTERHESSELEN - Op dinsdag 24 april om 08.00 uur vindt de onthulling plaats van de nieuw ingerichte rotonde in de provinciale weg N854 bij Oosterhesselen. De onthulling wordt gedaan door gedeputeerde Henk Brink en wethouder Jeroen Huizing van de gemeente Coevorden.


In het voorjaar van 2017 organiseerde de provincie Drenthe een prijsvraag onder de naam Oes verkeerssrondtie. Eén van de rotondes waarvoor een ontwerp werd gevraagd, was de rotonde bij Oosterhesselen Als winnend ontwerp werd dat van de heer Reuvers uit Aalden gekozen. Hij ontwierp een fraaie groen ingerichte rotonde met in het midden een schaalmodel van de kerk van Oosterhesselen.

 

Tijd: 08.00 uur tot 8.30 uur
Locatie: Geserweg, tussen Oosterhesselen en de rotonde (N854, Wethouder K.Schepersweg), bij de Kiss@Ride-plaats


Programma:
Ontvangst met koffie/thee 7.45 – 08.00 uur
Woordje Henk Brink en Jeroen Huizing 8.00 – 8.10 uur
Naar rotonde lopen en onthullen 8.10 – 8.15 uur
Toelichting door Wilfried Reuvers 8.15 – 8.20 uur
Einde 8.30 uur

Is jouw vereniging al aan de slag met de AVG?

Gemaakt: Woensdag, 25 april 2018 18:44

COEVORDEN - Is jouw vereniging al klaar voor de nieuwe privacywetgeving in de AVG? Of hebben jullie behoefte aan meer informatie? Met ingang van 25 mei 2018 geldt in Nederland de Algemene verordening gegevensbescherming, de AVG. Vanaf dat moment geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Dat betekent ook iets voor verenigingen. Het gaat om regels over het bewaren en verwerken van persoonsgegevens, bijvoorbeeld de gegevens die je bewaart van leden van een vereniging of van klanten. Wat bewaar je? Waar bewaar je dat? En hoe lang? Er zijn veel van dit soort vragen waar je als vereniging een antwoord op moet geven.

 

Omdat dit voor alle verengingen in de gemeente geldt, en het best een ingewikkeld geheel is, wil de gemeente een informatiebijeenkomst over dit onderwerp organiseren. Daarvoor willen we graag weten of er behoefte is aan meer informatie en ondersteuning. Als er genoeg interesse is, organiseren we op korte termijn, waarschijnlijk in de laatste week van mei, een bijeenkomst. Opgeven kan tot en met 3 mei via het webformulier.

Preventieve bestrijding eikenprocessierups

Gemaakt: Donderdag, 26 april 2018 16:22

COEVORDEN - Eind april/begin mei vormen zich bladeren aan de eikenbomen. Dat is het moment om de eikenprocessierups op een biologische en natuurvriendelijke manier te bestrijden. Daarbij worden natuurlijke vijanden van de rups (kleine aaltjes) met een vernevelaar in de bomen gespoten. Deze aaltjes zijn niet schadelijk voor mensen, planten en dieren. Ze hebben alleen effect op de eikenprocessierups, omdat andere kwetsbare of beschermde rupsensoorten op dat moment nog niet in de bomen aanwezig zijn.

 

's Avonds en/of 's nachts
De bestrijding gebeurt 's avonds en/of 's nachts, omdat dan het beste resultaat wordt bereikt. De aaltjes kunnen namelijk niet goed tegen daglicht en drogen overdag snel uit. De werkzaamheden worden uitgevoerd met tractoren, dit kan enige geluidsoverlast opleveren. Het is niet mogelijk om een precieze datum aan te geven waarop de werkzaamheden plaatsvinden, dit hangt af van de weersomstandigheden.

 

Voorzorg
Hoewel de preventieve bestrijding met aaltjes niet schadelijk is voor mens, plant en dier adviseren we bewoners rond het betreffende gebied tijdens de werkzaamheden niet onder de nevel door te wandelen of te fietsen om te voorkomen dat u in aanraking komt met de spuitnevel.

 

Rood/witte linten
De rupsen maken eind mei/begin juni hun nesten. Als de gemeente een nest ontdekt of een melding krijgt, wordt een rood/wit lint om de boom gespannen met de waarschuwing: Let op, eikenprocessierups. De nesten in deze bomen worden, in opdracht van de gemeente, zo spoedig mogelijk opgeruimd door een gespecialiseerd bedrijf. Als het nest is geruimd, wordt het lint weer verwijderd.

 

Meld een nest
Ziet u zelf een nest? Waarschuw dan direct de gemeente, telefonisch via 14 0524 of per e-mail: meldpunt@coevorden.nl. Meld het nest ook als u eigenaar bent van grond of bomen met daarop de eikenprocessierups. De bestrijding van zo'n nest is voor eigen kosten, maar kan in overleg met de gemeente meegenomen worden bij het ruimen van nesten in de openbare ruimte. Als u het nest op eigen initiatief wilt bestrijden, schakel dan altijd een deskundig bedrijf in.

Diny Kok-Beukeveld en Jan Strockmeijer Lid in de Orde van Oranje Nassau

Gemaakt: Donderdag, 26 april 2018 16:25

COEVORDEN - Vandaag heeft burgemeester Bert Bouwmeester twee inwoners van de gemeente Coevorden koninklijk onderscheiden. Mevrouw Diny Kok-Beukeveld uit Coevorden en de heer Jan Strockmeijer uit Sleen ontvingen een lintje en zijn vanaf vandaag Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Diny Kok (87) is onder andere al meer dan 37 jaar vrijwilligster in woonzorgcentrum Sint Franciscus in Coevorden. "Daarom woon ik er zelf ook niet", lacht ze, "anders kan ik er geen vrijwilligerswerk meer doen". Ondanks haar hoge leeftijd doet mevrouw Kok nog steeds aan Tai Chi.

 

Jan Strockmeijer is, behalve op veel andere gebieden, ook als vrijwilliger en commandant bij de Brandweer werkzaam geweest. "Dat leverde in de tijd voor de pieper nog wel leuke taferelen op. Er ging dan thuis een grote bel over en de hele familie schoot in de hulpstand. Dochterlief zette de broek en de laarzen klaar en mijn vrouw startte alvast de auto."

"Het is voor u een bijzondere dag", aldus burgemeester Bert Bouwmeester, "maar voor mij ook. Vandaag ben ik namelijk in dienst als hulpje van de Koning. En is het voor mij een eer om u beide de decoraties op te spelden. De samenleving bestaat uit mensen. Wat de samenleving zo bijzonder maakt is dat er mensen zijn, zoals Diny Kok en Jan Strockmeijer, die kwaliteit geven aan de samenleving. Ik dank jullie beide hartelijk voor al het werk dat u heeft verzet!"

 

Verdiensten

Mevrouw Diny Kok-Beukeveld (87) is een vrijwilligster pur sang. Ze zet zich al meer dan zevenendertig jaar in voor het woonzorgcentrum Sint Franciscus te Coevorden. Ze is gestart als vrijwilligster in het "winkeltje" van het woonzorgcentrum Sint Franciscus en hielp bij allerlei activiteiten bij de ontspanningsgroep. Op dit moment begeleidt en organiseert ze bridgeactiviteiten en ondersteunt ze als koster tijdens de wekelijkse diensten. Wanneer er echter in een week diverse activiteiten in de kapel zijn, besteedt mevrouw Kok-Beukeveld hier meer tijd en energie aan. Op mevrouw Kok-Beukveld wordt nimmer tevergeefs een beroep gedaan.

 

De heer Jan Strockmeijer (78) is al meer dan veertig jaar betrokken bij de kerkelijke gemeente van Sleen. In 1975 is hij gestart als bestuurslid bij de Vereniging van Evangelisatie "Bethel". Met een klein groepje mensen beheerde hij het kleine kerkje. Ook startte hij in 1975 als lid en bestuurslid van de bouwcommissie van de Kapel/Hervormde Kerk te Sleen. Als technisch man heeft hij zich vooral bezig gehouden met het beheren van de gebouwen. Het gaat daarbij om de dorpskerk met aangebouwde consistorie, de pastorie met aangebouwd Oude Centrum en later het naast de Dorpskerk gelegen "Ons Centrum" de Dorpskerk en het daarin aanwezige orgel rijksmonumenten. Voor de dorpskerk heeft de heer Strockmeijer zich altijd bezig gehouden met het opstellen van de onderhoudsplannen voor het verkrijgen van Rijkssubsidie. Ook was hij als voorzitter zeer betrokken bij de jaarlijkse opstelling van begrotingen en jaarrekeningen, waarin het beheer van de goederen een behoorlijk onderdeel is. Sinds 2000 is hij verbonden als bestuurslid aan de stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland. Deze stichting heeft zo'n vijfhonderd monumentale panden onder toezicht, voornamelijk kerken. In deze stichting beheert hij de portefeuille bouwkundige zaken. Zijn deskundigheid wordt in hoge mate gewaardeerd. Wanneer er activiteiten in het dorp zijn zoals bijvoorbeeld tijdens het acht jaarlijks terugkerende Zuidenveld is de heer Strockmeijer iemand waar je een beroep op kunt doen. Naast dit alles is hij als vrijwilliger en later als commandant werkzaam geweest voor de vrijwillige brandweer in de voormalige gemeente Sleen. De heer Strockmeijer levert een zeer positieve inbreng en weet anderen te inspireren om samen met hem de klus te klaren. Hij neemt initiatief, bedenkt en adviseert de kerkelijke gemeente op bouwkundig gebied om het cultureel erfgoed te behouden.

Fietsen in Coevorden, hoe denk jij daar over?

Gemaakt: Woensdag, 02 mei 2018 17:16

COEVORDEN - De gemeente Coevorden wil graag weten hoe inwoners, maar ook toeristen, het fietsen in de gemeente ervaren. En wat hun wensen zijn.


Meer mensen op de fiets, dat is ons doel. Inwoners en bezoekers moeten op een veilige manier gebruik kunnen maken van de fietspaden. En dat niet alleen, we willen een aantrekkelijke gemeente zijn om in te fietsen. Vanaf dinsdag 1 mei starten we met een online enquête. Je kunt de enquête tot vrijdag 1 juni invullen.

 

Win een fiets!
Veel collega's wonen in de gemeente, of maken af en toe een mooie fietstocht. Vul jij de enquête ook even in? Je maakt kans op een gratis fiets!

Vandalen laten rotzooi achter in recreatiegebied Zandpol

Gemaakt: Woensdag, 09 mei 2018 16:45

ZANDPOL - De gemeente en vooral de vrijwilligers van het bad hebben er voor gezorgd dat recreatiegebied Zandpol er weer piekfijn bij ligt. Zodat er ook komende zomer weer genoten kan worden van dit mooie bad.

 

Helaas zijn er ook mensen die het niet zo nauw nemen met de regels die er gelden. Een hond uitlaten op het terrein is namelijk niet toegestaan. Ook zijn er mensen die met brommers crossen, rotzooi achterlaten en kampvuurtjes maken.Het gebeurt zelfs dat flessen in het water worden gegooid. Laten we er met elkaar voorzorgen dat dit een fijn recreatiegebied blijft.

 

Politie en gemeente zullen de zwemplas meenemen in hun surveillance en bij geconstateerde overtredingen bekeuren.

Hoe bescherm jij je tegen de zon deze zomer?

Gemaakt: Donderdag, 10 mei 2018 18:00

Het aantal mensen met huidkanker neemt fors toe. Zonnebrandcrème smeren is belangrijk om je te beschermen tegen de zon. Maar waar je op moet letten?

 

Spray, lotion of toch een crème?

​Zonnebrandmiddelen zijn er in heel veel soorten en maten. Welke je kiest hangt af van je persoonlijke voorkeur, van wat je fijn vindt of lekker vindt ruiken. Per merk kan de substantie verschillen: een spray, lotion en crème bieden een even goede bescherming. In lotions en gels zit meer water, waardoor ze makkelijker uit te smeren zijn. Crèmes bevatten meer vetten die uitdroging van de huid beter kunnen voorkomen. Een bijkomend voordeel van een crème is dat het niet bevriest: dat is belangrijk voor wintersporters.


Waar moet je op letten als je een zonnebrand koopt?

Bij het kopen van zonnecrème is het belangrijk dat je de juiste beschermingsfactor kiest voor je huidtype. De beschermingsfactor wordt aangeduid met Sun Protection Factor (SPF) op de verpakking. De keuze van de beschermingsfactor hangt samen met je huidtype. Welk huidtype je ook hebt, gebruik minimaal factor 30.


Welke zonnebrand kies je voor kinderen?

We raden niet specifiek kinderzonnebrand aan. Als ouder wil je het beste voor je kindje. Bekijk zelf welke producten jij fijn vindt en hoe je kindje reageert op het product. Gebruik zeker minstens factor 30 of 50 en houd baby's uit de zon.


Er zijn zonnebrandproducten die speciaal ontwikkeld zijn voor kinderen. Vaak hebben deze producten minder toegevoegde stoffen zoals parfum. Dat is fijn, want een kinderhuid is een stuk dunner dan die van een volwassene. De kinderhuid is hierdoor extra kwetsbaar voor de zon, maar ook voor irritaties. Wist je dat een aantal fabrikanten van zonnebrandcrèmes zich inzetten voor KWF? Zij maken speciale zonnebrand voor kinderen en baby's. Dit zijn Ladival, Naief en Solat baby ( eigen merk van Kruidvat).


Zijn zonnebrandcrèmes veilig?

Elk jaar komt de vraag boven of zonnebrandcrème veilig is. Sommige berichtgeving stelt dat uv-filters en andere stoffen in zonnebrandcrèmes hormoon-verstorend en kankerverwekkend zouden zijn. Dit is niet waar. Zonnebrandcrèmes kun je veilig gebruiken. Zonnebrand en andere cosmetica zijn onderworpen aan strenge veiligheidseisen. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat er stoffen in zonnebrandcrèmes zitten die invloed hebben op de hormoonprocessen in ons lichaam. Hormoon-verstorende stoffen mogen volgens de Europese wetgeving niet of slechts in beperkte mate worden toegepast in cosmetica. Het gaat dan om zulke kleine hoeveelheden dat de schadelijke gevolgen verwaarloosbaar zijn. Diezelfde wetgeving schrijft ook voor dat het gebruik van kankerverwekkende stoffen in cosmetica verboden zijn.

 

Mocht je je toch zorgen maken over de veiligheid van zonnebrand, dan kun je ook kiezen voor een variant zonnebrandcrème die deze stoffen niet bevat.

 

Hoelang houdbaar?

Na opening is zonnebrandcrème tot 12 maanden na opening nog te gebruiken. Dit staat op de verpakking aangegeven met een geopend potje met een getal en de letter M (maand). Bewaar je zonnebrand wel op de juiste manier om de werking te behouden. Nadat de verpakking open is geweest of met hoge temperaturen in aanraking is geweest, kan de factor die op de verpakking staat teruglopen naar een lagere beschermingsfactor (SPF). Het middel geeft dan niet altijd meer de volledige bescherming. Bewaar zonnebrand daarom niet te lang.

 

Bescherm je dagelijks
Huidkanker komt het meest voor in het gezicht en dat is geen toeval. Ons gezicht wordt het meest blootgesteld aan de zon. Het is dus belangrijk om je huid dagelijks te beschermen, ook in de winter.

 

Je kunt een dagcrème met een beschermingsfactor. SPF15 zit tegenwoordig in allerlei dagcrèmes. Een lagere factor is niet afdoende. Wel moet je erop letten dat als je altijd een factor op hebt én je dag in, dag uit binnen zit, je minder vitamine D aanmaakt - al is het om vitamine D aan te maken een kwartiertje per dag met je gezicht en handen in de zon overigens al voldoende, afhankelijk van je huidtype.

 

Ook mannen moeten zich dagelijks beschermen. Ben je kaal, zet dan een pet op, is het advies van Kukutsch. Nog een laatste punt, ter overtuiging: zonnebrandcrème is de beste anti-rimpelcrème die er is. Zoals Kukutsch het zegt: 'Smeer je goed in, dan hoef je niet te botoxen later!'

Jagers en boeren redden 281 reekalfjes voor het maaien

Gemaakt: Donderdag, 14 juni 2018 21:44

NEDERLAND - Jagers en boeren redden in 2017 281 reekalfjes van de maaimachine. Dit blijkt uit een inventarisatie die de Jagersvereniging onder haar leden heeft gehouden. De periode dat de reegeiten hun jongen werpen in het lange gras valt vaak samen met het maaien van de weilanden. Een goede samenwerking tussen boeren en jagers is hierbij cruciaal. Een kwart van de jagers overweegt een drone aan te schaffen om het zoeken van reekalveren eenvoudiger te maken. 

 

Diersoorten 

Naast reekalfjes worden ook andere jonge dieren en nesten gevonden. 40% van de respondenten vond nesten of kuikens van akker- en weidevogels, 82% vond jonge hazen en 29% geeft aan ook andere diersoorten gevonden te hebben. Ook deze nesten en dieren werden door de jagers apart gehouden tijdens het maaien. 

 

Jagers doorzochten 3.275 hectare. Dit komt neer op gemiddeld 43 hectare per respondent. Uit dezelfde inventarisatie blijkt dat respondenten hier ruim 900 uur in hebben geïnvesteerd. 

 

Boer heeft sleutelrol 

Jagers pachten een jachtveld voor een langere periode. Dit maakt dat zij zich verantwoordelijk voelen voor de soorten die er leven. Ook is er goed contact met de boeren die hier gronden in eigendom hebben en bewerken. Dat komt goed van pas bij het voorkomen dat dieren in de maaimachine terecht komen. De boer laat de jager weten wanneer hij welk weiland gaat maaien. De jager mobiliseert vervolgens de zoekers en zoekt voor het maaien het land af. De jonge dieren en nesten worden gespaard of worden tijdelijk naar veiliger oorden gebracht. Als de werkzaamheden op het land zijn afgerond, worden de dieren teruggezet, waarna het moederdier zich weer over de jongen ontfermt. In sommige gevallen wordt besloten het maaien uit te stellen, of worden delen van het perceel later gemaaid. 

 

Team Agro NL, het samenwerkingsverband van Nederlandse boeren en tuinders, is blij met deze manier van werken: ‘Wij juichen deze samenwerking tussen jagers en boeren van harte toe. Ook hier zie je weer dat je door samenwerking en krachtenbundeling veel meer kunt bereiken dan wanneer ieder voor zich werkt ’, zegt het Nederlandse collectief van boeren en tuinders. ‘Samenwerking met de Jagersvereniging is dan ook een logische stap’, aldus Team Agro NL. 

 

Kwart overweegt aanschaf drone 

Steeds vaker wordt een drone met een speciale warmtebeeldkijker ingezet om de velden te doorzoeken. De drone vliegt op beperkte hoogte boven het veld, waarbij via een app op een beeldscherm gelijktijdig bekeken kan worden wat de drone detecteert. De warmtebeeldkijker laat de levende objecten oplichten. Daarmee kan men niet alleen sneller zoeken maar is de kans ook groter dat men meer reekalveren vindt. Uit de inventarisatie blijkt dat in 2017 7 van de 66 respondenten een drone gebruikten. 18 jagers overwegen een drone aan te schaffen voor toekomstige zoekacties. Het gebruik van drones om dieren te zoeken voor het maaien van weilanden is de laatste jaren sterk toegenomen. Een ontwikkeling waar jagers, boeren en niet in de laatste plaats het dierenwelzijn in het Nederlandse landschap bij gebaat zijn. 

 

Inventarisatie 

In de zomer van 2017 heeft de Jagersvereniging haar leden gevraagd naar het resultaat van de zoekacties. Hier hebben 66 jagers op gereageerd. 

 

Bron: Jagersvereniging

 

Tuingereedschap weggenomen uit schuur in Dalen

Gemaakt: Woensdag, 27 juni 2018 16:47

DALEN - Tussen 23 juni en 25 juni is er ingebroken in een vrijstaande schuur bij een woning aan De Loo in Dalen. Uit de schuur zijn diverse tuingereedschappen weggenomen.

 

Heeft u iets verdachts gezien of heeft u andere informatie die kan leiden naar de dader(s) bel 0900-8844.

 

Voorkom inbraak

De kans op woninginbraken kunt u verkleinen door een bewakingscamera, elektronische beveiliging en goed hang- en sluitwerk aan te schaffen voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen ®. Laat u eens voorlichten door een erkend vakman. Uiteraard zorgt u voor voldoende verlichting rondom huis en geeft u inbrekers geen kans: laat geen ramen openstaan waarbij het makkelijk inklimmen is. Losliggende ladders of opstapjes: zet ze binnen of leg ze vast. Waardevolle spullen bewaart u zoveel mogelijk achter slot en grendel. Meer tips en informatie vindt u op Betecom.

Jongeren zwaargewond bij ernstig ongeval in Dalen

Gemaakt: Vrijdag, 29 juni 2018 15:05

DALEN - Rond 05.00 uur vanochtend kreeg de politie een melding van een verkeersongeval op de Burgemeester ten Holteweg in Dalen. Het betrof een eenzijdig ernstig ongeval, waarbij een auto tegen een boom reed, daarna vlam vatte en volledig uitbrandde. De drie inzittenden waren toen al uit de auto. Zij zijn met verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.


De bestuurder, een 15-jarige jongen uit de Gemeente Hardenberg en de andere inzittenden, een 17-jarige vrouw uit de Gemeente Hardenberg en een 18-jarige man uit de Gemeente Coevorden zijn die nacht gaan rijden met de auto van een familielid. De 17-jarige vrouw raakte bij de aanrijding ernstig gewond. Ze verblijven alle drie nog in het ziekenhuis. Op een later moment gaat de politie met hen in gesprek.

 

Onderzoek
De verkeersspecialisten doen nader onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Één van de onderdelen van het onderzoek is de afname van bloed om te testen op de aanwezigheid van alcohol.

Mogelijke productiefout in reisdocumenten

Gemaakt: Vrijdag, 13 juli 2018 02:16

NEDERLAND - De afgelopen periode zijn reisdocumenten uitgegeven waarvan een klein deel een productiefout had. In die gevallen kan een van de elektronische echtheidskenmerken niet werken. Die kans bestaat voor paspoorten of identiteitskaarten die geproduceerd zijn in de periode april tot en met juni van dit jaar. Het lijkt om ongeveer 1% van de reisdocumenten uit die periode te gaan. Als iemand zo'n paspoort of identiteitsbewijs heeft, kan hij daar wel gewoon mee op reis.

 

Brief Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Als in uw paspoort of reisbewijs de mogelijke fout zit, krijgt u binnenkort een brief van de Rijksdienst voor Identiteits­gegevens over wat u moet doen. Als blijkt dat u een reisdocument heeft met een fout, dan kunt u langskomen bij de gemeente. Uw paspoort of identiteitsbewijs wordt dan gratis vervangen.

 

Er is een speciaal ontwikkelde app BZK-ID zelf om zelf een controle uit te voeren of het reisdocument de fout bevat. Kan iemand deze controle niet doen? Of is een fout ontdekt bij de controle met de app? Dan kan hij of zij contact opnemen met de gemeente.

 

Enkele feiten

  • Bij sommige documenten werkt een van de controlemechanismen niet. Dit mechanisme geeft extra zekerheid of het document echt is.
  • De document met het productiefout kan nog steeds gebruikt worden om te reizen. Iedereen kan met een gerust hart op reis gaan.
  • Het lijkt erop dat het probleem zich heeft voorgedaan in zeven weken, in de maanden april 2018 tot en met juni 2018.
  • Uit een steekproef lijkt het probleem te gaan om bijna 1 procent van de in die weken geproduceerde documenten. Dit zou dan landelijk gaan om ongeveer 5000 documenten.
  • De documenten met dit probleem kunnen niet worden gebruikt om het veiligheidsniveau van een DigiD-account te verhogen naar substantieel. Er treedt dan een foutmelding op.
  • Het is niet volledig uit te sluiten dat burgers bij controle van het reisdocument hinder ondervinden. Bijvoorbeeld doordat op een luchthaven een elektronische gate niet opent en een grenswachter de controle dan moet overnemen. Dat kan extra tijd kosten.

Anonieme brieven en deskundigen in team onderzoek ‘kofferbakmoord’

Gemaakt: Donderdag, 26 juli 2018 08:13

STIELTJESKANAAL - Het rechercheteam dat onderzoek doet naar de zogenoemde 'kofferbakmoord' wil in contact komen met de schrijvers van drie anonieme brieven. De recentste kwam dit voorjaar bij de politie binnen. Naast de brieven doet de politie onderzoek naar de verloren gewaande telefoon van de omgekomen Ralf Meinema (31) uit Klazinaveen. Ook zijn sporen gevonden op diens lichaam en kleding die mogelijk iets zeggen over de plaats waar het slachtoffer is omgebracht.

 

Het lichaam van Ralf Meinema werd vrijdagmorgen 31 maart 2017 gevonden in de kofferbak van zijn Mercedes. Deze auto lag op dat moment deels in het Stieltjeskanaal bij de gelijknamige plaats. De politie is sinds die tijd bezig om na te gaan wie verantwoordelijk is voor zijn dood en wat de achtergronden daarvan zijn. In de buitenwereld staat het misdrijf bekend als de 'kofferbakmoord'.

 

Reparatie mobiele telefoon
In de auto lag een mobiele telefoon die van het slachtoffer bleek te zijn. Deze telefoon was door water zodanig beschadigd dat er geen gegevens uitgehaald konden worden. Ondanks pogingen van het NFI bleef de telefoon ongeschikt voor vervolgonderzoek. De politie heeft een expert verzocht de telefoon nogmaals te bekijken. Het toestel is uit elkaar gehaald en wordt beetje bij beetje opnieuw in elkaar gezet. Dit is een tijdrovend klus. Als het lukt het toestel te repareren, dan is het aannemelijk dat de politie inzicht krijgt in veel gegevens die op de telefoon bewaard zijn.

 

Gevonden sporen op lichaam en kleding
Uit forensisch onderzoek bleek dat er bepaalde sporen op het lichaam en de kleding van het slachtoffer zaten. Door het inzetten van bepaalde expertise en deskundigheid, onder meer van een ecoloog, is het team erachter gekomen dat het gaat om natuurlijke sporen. Het gaat om sporen van een bepaalde vegetatie gecombineerd met een soort granen. Dit geeft de politie een beeld van de soort plek waar het slachtoffer om het leven moet zijn gebracht. De politie is nu op zoek naar die plek die de combinatie van die vegetatie en het type graan mogelijk maakt.

 

DNA in de aangetroffen auto
In de auto die eind maart 2017 deels in het Stieltjeskanaal lag, is DNA aangetroffen. Het gaat om DNA van het slachtoffer, maar ook ander DNA. Het gevonden DNA komt niet overeen met DNA in de databanken. Dat kan betekenen dat degene die betrokken is niet eerder voor een ernstig misdrijf met politie en justitie in aanraking is geweest.

 

Anonieme brieven
Sinds de start van het onderzoek heeft de politie drie anonieme brieven gekregen. De politie gaat ervan uit dat twee brieven van dezelfde schrijver zijn. De derde brief, die de politie dit voorjaar ontving, is waarschijnlijk door iemand anders geschreven. Het onderzoeksteam kan vanwege het onderzoek niet delen wat de inhoud van de brieven is. Toch is de inhoud zodanig interessant dat de politie graag in contact komt met de schrijvers. Dat kan via het algemene telefoonnummer 0900-8844, maar ook via het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Mensen die informatie willen delen over zware misdrijven, kunnen contact opnemen met het TCI. Een gesprek met dit speciale team is vanaf het eerste moment anoniem en strikt vertrouwelijk.

 

Beloning
Het Openbaar Ministerie heeft eerder een beloning uitgeloofd van € 15.000 voor de gouden tip die leidt naar de persoon of personen die verantwoordelijk is/zijn voor de gewelddadige dood van Ralf Meinema. De politie maakte dit in februari kenbaar. Destijds deed ook de moeder van Meinema een emotionele oproep. Mensen met relevante informatie kunnen zich op verschillende manieren melden bij de politie:

 

Politie, 0900-8844 (u kunt hier zonder uw naam te zeggen ook direct vragen om een vertrouwelijk gesprek)
Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000

Seksclub Continental in De Kiel afgebrand

Gemaakt: Vrijdag, 03 augustus 2018 04:44

DE KIEL - Club Continental aan de Orvelterweg in De Kiel is in de nacht van donderdag op vrijdag 3 augustus 2018 afgebrand. De oorzaak van de brand is niet duidelijk.

 

De brandweer was met meerdere korpsen aanwezig en liet het vuur gecontroleerd uitbranden. Er is opgeschaald naar grote brand.

 

De club, gevestigd in een boerderij, kan als verloren worden beschouwd. Op het moment dat de brand uitbrak, was de seksclub gesloten.

Overleden man aangetroffen in water bij sluis Zwinderen

Gemaakt: Vrijdag, 10 augustus 2018 16:03

ZWINDEREN - Vrijdagmiddag 10 augustus is kort na drie uur het stoffelijk overschot van een man aangetroffen in het water van het Kanaal Coevorden-Zwinderen bij de 'Sluis Nieuw Zwinderen' aan de Burgemeester Legroweg tussen Zwinderen en Coevorden.

 

De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak en de identiteit van de man. Bij het onderzoek zijn onder andere de forensische opsporing en rechercheurs van de politie Coevorden betrokken.

 

Update

Het politieonderzoek is afgerond. Er zijn geen sporen aangetroffen van een misdrijf.

Zwembad Actie Drenthe; Zondag 12 augustus

Gemaakt: Zaterdag, 11 augustus 2018 14:23

DRENTHE - Zondag blijft het vrijwel droog en is het nog zomers warm (aldus 704 teletekst). Vandaar dat wij een aantal zwembad actie's hebben morgen in Drenthe!

 

Wie morgen gratis naar het zwembad wil in Gieten..we hebben 2 kaarten voor Zwanemeer Gieten inclusief een ijsje! Voor 1 gezin 4 kaarten voor de Paasbergen in Dwingeloo. En een super actie van Zwembad De Zwaoi in Valthermond...morgen 4 naar binnen 2 betalen!!! En een super leukekinderactie in het Bosbad Noord-Sleen. Zet je kind op de foto van de glijbaan morgen. De leukste foto krijgt een kinderdiner!

 

Wil je graag mee doen? Mail even naar info@natuurlijknoorden.nl

Auto gestolen aan de Kerkstraat in Coevorden

Gemaakt: Zaterdag, 25 augustus 2018 17:00

COEVORDEN - Tussen vrijdag 24 augustus, 20:00 uur en zaterdag 25 augustus, 09.15 uur is er aan de Kerkstraat in Coevorden een zwarte Opel Insignia, station, voorzien van het Duitse kenteken NOH M5352 weggenomen. Dit voertuig stond achter de Action in een parkeervak geparkeerd. De Opel Insignia had lichtmetalen velgen.


Weet u iets van deze diefstal, heeft u de auto zien rijden of weet u waar de auto nu is dan hoort de politie dit graag via 0900-8844. (reg. nr. 2018225079).

Big Bang, Biologisch, Dynamisch, Meditatie Explosie, Liefde & Licht

Gemaakt: Donderdag, 06 september 2018 18:27

Het begon allemaal met een houten spelletje uit Japan. Kendama heet het en het is een spelletje dat een goede hand-oog coördinatie vraagt en een beetje geduld. Een eerlijk spelletje waar tijdens het festival ook nog 750 euro gewonnen wordt door de kampioen! Kendama spelers van over de hele wereld zullen naar Witharen komen om te laten zien wat ze kunnen en met de grote prijs er vandoor te gaan. Natuurlijk hoort daar een feestje in stijl bij met leuke muziek, goed eten en veel andere activiteiten.

 

Het festival vindt plaats van 10 oktober 2018 t/m 14 oktober 2018 op biologisch dynamisch landgoed Oergoed te Witharen. Van biologisch dynamische friet tot pannenkoeken, uitsmijters en appeltaart, van alles is er te krijgen bij Oergoed. Ook biodynamische biertjes en wijntjes zullen in de bars geschonken worden. Er zijn verschillende activiteiten zoals een goochelaar, valkeniers, dieren, paardenritjes, kendama-workshops, longboard-workshops, houtbewerking, pottenbakken, brood maken op het vuur en andere leuke activiteiten voor jong en oud. Oergoed heeft als doel om iedereen aan betaalbaar eerlijk eten te helpen. Het beste eten rondbrengen met paard en wagen en gehandicapte kinderen, goedkoper dan in de supermarkt en in houten kratjes. Alle opbrengsten van het festival gaan naar de gehandicapte kinderen.

 

De missie van het Big Bang Kendama Festival is om mensen een geweldige ervaring te geven en te laten zien dat we lief tegen elkaar kunnen zijn, een mooie tijd met elkaar hebben en dat iedereen welkom is. Van gehandicapte kinderen tot jongeren en volwassenen tot bejaarden. Kom ook naar het festival van liefde en licht om het zelf te ervaren! Met drie podia en twee bars hoef je je niet te vervelen. Twee podia zullen in prachtige tenten plaatsvinden en het laatste podium is de splinternieuwe groentekas van Oergoed. Positieve energie in de kas, voordat de zaden de grond in gaan. Een unieke, eenmalige ervaring! Ook aan vervoer is gedacht, door een taxi-service met authentieke paard- en wagen met Belgische trekpaarden die van en naar het station Ommen gaat.

 

"Nu is de tijd. Tijd om te laten zien dat er een andere manier is. Een andere manier om onze levens te leven. Als wij als broers en zussen in een familie samen spelen, leren en werken, kunnen wij de wereld zoals wij die kennen veranderen. We zijn liefde. We zijn licht."

 

Kaartjes zijn beschikbaar vanaf 24-uurs kaarten voor maar € 24,-. Twee dagen voor € 44,- en maar €74,- voor het gehele festival. Wees er snel bij, want kaartverkoop is begonnen en op = op. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang en krijgen ook nog een gratis kinderijsje! De volwassenen krijgen bij aankoop van een ticket hun eerste drankje gratis!

 

Meer info over Oergoed: oergoed.com

Grote Defensie-oefening Falcon Autumn in midden-, oost- en noord-Nederland

Gemaakt: Donderdag, 13 september 2018 16:33

REGIO - Defensie oefent van 17 september tot en met 12 oktober met diverse luchtmobiele grondeenheden, 16 helikopters, een C-130 transportvliegtuig, een Duits C-160 transportvliegtuig, twee Belgische F16 jachtvliegtuigen en twee Duitse Tornado gevechtsvliegtuigen in het midden, oosten en noorden van Nederland.

 

Tijdens de jaarlijkse oefening Falcon Atumn wordt ook gebruik gemaakt van civiel grondgebied en vaak over bewoond gebied gevlogen.

 

Vliegers van Defensie oefenen om hun vaardigheden op peil te houden. Dat is nodig om nationaal en internationaal bij te kunnen dragen aan vrede, vrijheid en veiligheid. Militaire vliegtuigen en helikopters doorkruisen daarvoor dagelijks het luchtruim.

 

Bij militaire vluchten ervaart u wellicht geluidsoverlast. Bijvoorbeeld als F-16's door de geluidsbarrière vliegen. Op de grond kan dan een harde knal te horen zijn.

 

Meer informatie over vliegbewegingen staat op luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766.