Laatste alarmering:
Datum gisteren Tijd 17:49:28 (inci-08) Brand Gezondheidszorg (nb:middel Br) (ass.: Rv) Ap583 Woonzorgcentrum De... Prio Hoog Eenheid | Meldkamer Noord-Nederland (Stichting Salvage)
donderdag 22 maart 2018

VRIJDAG 10|11

Gemeente Emmen enthousiast over zonnepanelen langs de A37

Netwerkbeheerder Enexis en elektriciteitsbedrijf Rendo gaan de mogelijkheden voor de Drentse Zonneroute A37 verder onderzoeken

EMMEN - Wethouder RenĂ© van der Weide ondertekende gisteren tijdens de Klimaattop Noord in Groningen een intentieverklaring, waarmee de gemeente Emmen samen met Rijkswaterstaat, de provincie Drenthe, gemeente Coevorden, gemeente Hoogeveen, netwerkbeheerder Enexis en elektriciteitsbedrijf Rendo de mogelijkheden voor de Drentse Zonneroute A37 verder gaan onderzoeken.


Wethouder van der Weide: "We hebben de ambitie om in 2050 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Zonne-energie gaat hier de komende jaren een belangrijke rol in spelen. Met dit project maken we slim gebruik van de ruimte, gecombineerd met een element dat er altijd is, namelijk zonlicht. Lokale ondernemers en inwoners moeten hierin een centrale rol krijgen. De lokale omgeving moet kunnen profiteren van de zonneroute. Ik ben zeer enthousiast over dit project."

 

Hoe nu verder
Uit een ruimtelijke voorverkenning in 2016 heeft , blijkt dat een deel van het gebied op en rond de A37 voor de opwekking van zonne-energie kan worden gebruikt. De komende tijd worden de praktische en technische randvoorwaarden verder uitgewerkt. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met omwonenden. Daarnaast moet duidelijk worden welke ontwerpen financieel haalbaar zijn, wat de technische mogelijkheden zijn om het project op het net aan te sluiten en wat de randvoorwaarden zijn voor de verkeersveiligheid. Eind 2018 de wordt de verkenning afgerond, zodat er begin 2019 een besluit kan worden genomen of er daadwerkelijk wordt overgegaan tot realisatie van het project.

Foto's
1/1
Reacties
Er zijn nog geen reacties bij dit bericht geplaatst.
Geef reactie
Naam
E-mail
YouTube URL
Reactie