Laatste alarmering:
Datum 18|06 Tijd 01:47:04 (inci-09) (ass.: Personen Arbeidshygi Dr Emmen)rister Oosterhesselen Prio Middel Eenheid | Meldkamer Noord-Nederland (Stichting Salvage)
zondag 24 juni 2018

Archief

Gewonde bij woningbrand aan de Secretaris Bruintjesstraat

Gemaakt: Vrijdag, 12 januari 2018 01:33

COEVORDEN - Bij een woning brand aan de Secretaris Bruintjesstraat is een persoon gewond geraakt. De brandweer was snel ter plaatse en kon door snel ingrijpen erger voorkomen.

 

Twee gasflessen die in de aanbouw stonden zijn door de brandweer veilig gesteld. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

Heeft u ook een e-mail gekregen die afkomstig lijkt van Facebook?

Gemaakt: Vrijdag, 12 januari 2018 02:00

Heeft u ook een e-mail gekregen die afkomstig lijkt van Facebook? Let dan op, want er zijn valse mails in omloop.

 

In dit geval wordt de indruk gewekt dat de gebruiker zijn e-mailadres gewijzigd heeft. Als de gebruiker dat niet gedaan heeft, dient hij op een link te klikken. Zogenaamd moet hij in actie komen om zijn account te beveiligen. De e-mail lijkt een originele veiligheidswaarschuwing die Facebook in werkelijkheid ook stuurt, maar dat is het niet.

 

Advies
Negeer deze e-mail, deze is nep. Klik nooit zomaar op een link, maar controleer deze altijd even door er met uw muis boven te hangen. In dit geval hebben oplichters hun best gedaan het webadres achter de link betrouwbaar te laten lijken. In plaats van Facebook.com begint deze met Fazeboock.comyr... . Iemand die niet goed kijkt kan denken dat het om een originele link gaat.

 

Bron: Fraudehelpdesk

Uitspraak Raad van State bestemmingsplan verdubbeling N34

Gemaakt: Vrijdag, 12 januari 2018 18:52

COEVORDEN - Woensdag 27 december 2017 heeft de Raad van State (RvS) uitspraak gedaan over het bestemmingsplan verdubbeling N34 Coevorden en de bijbehorende verhoogde geluidsbelasting in de (woon)omgeving. De RvS vindt dat de gemeente Coevorden en de provincie Drenthe aanvullend geluidonderzoek moeten doen naar een tweetal woningen en hun leefomgeving naast de N34 in Dalen.


Tijdens de zitting van 14 juni 2017 zijn de drie ingediende bezwaren op het bestemmingsplan en de twee bezwaren op de verhoogde geluidsbelasting uitgebreid behandeld. Uiteindelijk heeft de RvS beoordeeld dat de gemeente en de provincie voor het overgrote deel juist gehandeld hebben. Zo verwerpt zij een groot aantal bezwaren als het gaat om nut- en noodzaak, privacy en verlies van uitzicht.

 

Geluid
De RvS erkent dat gemeente en provincie ook met betrekking tot het onderdeel geluid volgens de wet geluidhinder correct gehandeld hebben. Er is naar de gevelbelasting van de betreffende woningen gekeken. Om een afweging te kunnen maken voor goede ruimtelijke ordening moet volgens de RvS verder gekeken worden dan alleen naar de wet geluidhinder en de gevelwaarde. Ook de gevolgen van de wegverdubbeling voor woon- en leefklimaat in de tuinen, het tuinhuisje en de hondenfokkerij van de betreffende Dalenaren moet worden meegewogen. Hiervoor dient een nadere motivering te worden aangeleverd.

 

Aanvullend onderzoek
Om de gevolgen van de verdubbeling voor de leefomgeving in kaart te brengen, doen de gemeente en provincie aanvullend onderzoek naar bovenstaande aspecten en eventuele aanvullende maatregelen. Dit moet binnen 13 weken afgerond zijn. Vervolgens volgt de einduitspraak van de RvS.

Rietgedekte woonboerderij in Stieltjeskanaal volledig in brand

Gemaakt: Maandag, 15 januari 2018 20:41

STIELTJESKANAAL - Maandagavond is er brand uitgebroken in een rietgedekte woonboerderij aan het Stieltjeskanaal. De oorzaak is een schoorsteenbrand die zich uitbreidde naar de rieten kap.

 

Toen de brandweer arriveerde stond het dak al in lichter laaie. De brandweer is druk met het bluswerk, maar de hoeve lijkt verloren.

Strooiwagen raakt van de A37 bij Oosterhesselen

Gemaakt: Woensdag, 17 januari 2018 16:52

OOSTERHESSELEN – Een strooiwagen is woensdag 17 januari op de A37 bij Oosterhesselen van de weg gegleden en in de sloot beland.

 

De chauffeur van de wagen bleef ongedeerd. Een bergingsbedrijf heeft de strooiwagen uit de sloot getrokken.

Bulgaarse vrachtwagenchauffeur onwel op de A37 bij Oosterhesslen

Gemaakt: Donderdag, 18 januari 2018 17:58

OOSTERHESSELEN / GEESBRUG – Op de vrachtwagen parkeerplaats aan de A37 tussen de afslagen Geesbrug en Oosterhesselen is een vrachtwagenchauffeur onwel geworden. Een traumahelikopter met aan boord een Mobiel Medisch Team landde op de parkeerplaats ter assistentie.

 

Nadat ambulance personeel het slachtoffer hadden gestabiliseerd werd hij per trauma heli naar het UMC in Groningen gebracht.

Automobiliste in Erica raakt van de weg door de gladheid

Gemaakt: Vrijdag, 19 januari 2018 15:53

ERICA - Aan de Noordersloot in Erica is vrijdagochtend 19 januari een automobiliste door de gladheid van de weg geraakt. De vrouw werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

 

Een berger heeft de auto afgesleept.

Tarieven extra afvalcontainers

Gemaakt: Vrijdag, 19 januari 2018 17:10

COEVORDEN - Standaard horen bij een woning één container voor restafval, eentje voor Groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en eentje voor Plastic, Metalen verpakkingen en Drankenkartons (PMD). Heeft u meer containers, dan worden deze aangemerkt als extra containers waar u ook extra voor betaald.


Voor 2018 geldt dat u per afvalstroom (restafval, GFT en PMD) nog maar één extra container mag hebben. De tarieven voor deze extra containers zijn:

• één extra restafvalcontainer € 132,28

• één extra GFT container € 66,14

• één extra PMD container € 66,14

 

Aanslag extra container 2018
Heeft u al één of meer extra containers? Dan staan deze nog niet vermeld op de aanslag gemeentelijke belastingen die eind januari in de bus valt. Als u gebruik blijft maken van één of meer extra containers, krijgt u daar later in het jaar een aanslag voor.

 

Wilt u geen extra container meer?
Weet u nu al dat u geen gebruik meer wilt maken van een extra container voor restafval, GFT of PMD? Dan kunt u bellen met Area Reiniging, telefoon (0591) 571080. Zij maken dan een afspraak met u wanneer de extra container kan worden opgehaald.

Bedrijvenregeling maakt investeringen los en schept banen

Gemaakt: Maandag, 22 januari 2018 23:46

HOOGEVEEN - De Bedrijvenregeling voor de gemeenten Hoogeveen, Emmen en Coevorden blijkt te voorzien in een grote behoefte. De regeling is onderdeel van een programma waarmee de provincie Drenthe, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de deelnemende gemeenten de economie in de regio structureel willen versterken. Door het stimuleren van bedrijven om te investeren in vestiging, uitbreiding of innovatie. Na de openstelling van de regeling op 1 maart van dit jaar vroegen ruim vijftig bedrijven voor € 10 miljoen subsidie aan. In totaal investeren de bedrijven voor ongeveer €70 miljoen: dit levert verwachting ruim 400 nieuwe arbeidsplaatsen op.

 

Behoefte aan innovatie en uitbreiding
De grote belangstelling voor de Bedrijvenregeling heeft ervoor gezorgd dat er meer subsidie is aangevraagd dan dat er aan budget beschikbaar is. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Provincie en gemeenten hebben daarom besloten de budgetten, die verdeeld waren over de looptijd van 2017 tot 2020, naar voren te halen. Zo kunnen ondernemers zoveel mogelijk investeren nu het economisch tij gunstig is. Door dit besluit kunnen alle ontvangen aanvragen uit 2017 behandeld worden.

 

Terra Carta creëert met subsidie 33 arbeidsplaatsen in Hoogeveen
Een van de bedrijven die vanuit de Bedrijvenregeling subsidie ontvangt is Terra Carta. Dit Hoogeveense bedrijf is expert op het gebied van kabel- en leidingopsporingsonderzoek. Terra Carta heeft op dit moment ruim dertig medewerkers in dienst.


Directeur Karel Meinen van Terra Carta: 'Met deze subsidie kunnen wij onze dienstverlening verder uitbreiden. Het geeft ons bijvoorbeeld de ruimte om een bedrijfsovername te realiseren en om de Duitse markt op te gaan. Dat zorgt ervoor dat het het aantal arbeidsplaatsen in Hoogeveen kunnen vergroten. We verwachten dat we tot 2020 kunnen uitbreiden met 33 arbeidsplaatsen.' Wethouder Bert Otten is blij dat de Bedrijvenregeling zorgt voor nieuwe werkgelegenheid: 'Met de subsidies vanuit de Bedrijvenregeling scheppen we echt nieuw werk. In Hoogeveen én in de regio. Het maakt ons als regio sterk. En daarmee worden we nog interessanter voor bedrijven die een plek zoeken om zich te vestigen. Ze krijgen hier de ruimte én ze kunnen volop gebruik maken van de excellente vakmensen die de regio rijk is.'

 

Evaluatie
De bedrijvenregeling bestaat uit drie onderdelen: Regionale Investeringssteun Drenthe, Arbeidsplaatsenregeling en de Rentekortingsregeling. De regeling is op dit moment gesloten, in afwachting van de evaluatie. Op de website van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), die de uitvoering van de regeling doet, zal hierover te zijner tijd meer informatie te vinden zijn.

Aanslag gemeentelijke belastingen valt in de bus

Gemaakt: Woensdag, 24 januari 2018 17:58

COEVORDEN - Aanstaande zaterdag valt de aanslag gemeentelijke belastingen weer in de bus. Op deze aanslag kunt u zien wat u in 2018 aan onroerende-zaakbelasting (ozb), rioolheffing en afvalstoffenheffing moet betalen.


Aanslag extra container 2018
Heeft u één of meer extra containers? Dan staan deze nog niet vermeld op de aanslag gemeentelijke belastingen die eind januari in de bus valt. Als u gebruik maakt van één of meer extra containers, krijgt u daar later in het jaar een aanslag voor.

 

Geen aanslag ontvangen?
Het kan voorkomen dat u geen aanslag/beschikkingsbiljet ontvangt omdat de waardering van sommige woningen en niet-woningen nog niet is afgerond. In dat geval ontvangt u de aanslag later.

Sieraden weggenomen bij inbraak in woning Coevorden

Gemaakt: Maandag, 29 januari 2018 16:51

COEVORDEN - Op zondag 28 januari tussen 14:30 en 16:30 uur is er ingebroken in een woning aan de Van Bothnialaan nabij de Graaf van Heiden Reinesteinlaan in Coevorden.

 

De daders zijn door verbreking via de achterdeur in de woning gekomen. Hier zijn ruimtes doorzocht en sieraden weggenomen. Heeft u tussen de genoemde tijdstippen iets verdachts gezien bel 0900-8844.

 

Voorkom inbraak

De kans op woninginbraken kunt u verkleinen door een bewakingscamera, elektronische beveiliging en goed hang- en sluitwerk aan te schaffen voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen ®. Laat u eens voorlichten door een erkend vakman. Uiteraard zorgt u voor voldoende verlichting rondom huis en geeft u inbrekers geen kans: laat geen ramen openstaan waarbij het makkelijk inklimmen is. Losliggende ladders of opstapjes: zet ze binnen of leg ze vast. Waardevolle spullen bewaart u zoveel mogelijk achter slot en grendel. Meer tips en informatie vindt u op www.enwij.nl en Betecom.

Nieuw schadeprotocol voor het aardbevingsgebied

Gemaakt: Woensdag, 31 januari 2018 16:18

REGIO - Er is een nieuw schadeprotocol voor het aardbevingsgebied in Groningen. Vanaf 1 maart 2018 kan iedere bewoner met een melding van nieuwe schade, of met vragen over een schademelding die na 31 maart 2017 bij Centrum Veilig Wonen (CVW) is gedaan, terecht bij de Tijdelijke Commissie mijnbouwschade Groningen.

 

De Commissie functioneert niet alleen onafhankelijk van NAM, maar ook onafhankelijk van het kabinet en decentrale overheden. De Commissie wordt bij haar taken ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zij zorgt vanaf dat moment voor de praktische uitvoering van het protocol. Tot 1 maart kunnen gedupeerden terecht bij CVW : www.centrumveiligwonen.nl. Kijk voor meer informatie over het nieuwe schadeprotocol op: www.rijksoverheid.nl/schadedoorgaswinning

Brandweer blust brand in keuken van woning in Veenoord

Gemaakt: Donderdag, 01 februari 2018 16:14

VEENOORD - In een woning aan de Ermermarkeweg in Veenoord is donderdagochtend een keuken in brand gevlogen. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen.

 

De keuken raakte zwart geblakerd door de brand. Ook was er rookschade. De brand ontstond nadat de vlam in de pan was geslagen.

Koninklijke Luchtmacht oefent met helikopters

Gemaakt: Vrijdag, 02 februari 2018 17:52

REGIO - Van 5 tot en met 23 februari (op weekdagen) trainen de helikopters van de Koninklijke Luchtmacht samen met militairen van de Koninklijke Landmacht tijdens de oefening HWIC/TAC NL in het oosten van Nederland.


Tijdens deze oefening vliegen de helikopters vanaf vliegbasis Deelen en trainen de helikopterbemanningen onder andere het vliegen onder verhoogde dreiging en worden vliegers en loadmasters opgeleid tot wapeninstructeurs.

 

Klachten
Militaire oefeningen worden zorgvuldig voorbereid. Dit is van essentieel belang voor de oefenende eenheden, maar ook voor de omgeving van de oefenlocaties. Het kan zijn dat u toch overlast ondervindt, bijvoorbeeld van de vliegbewegingen. Eventuele klachten kunnen worden ingediend via www.luchtmacht.nl/geluidshinder. Voor vragen en eventuele geluidhinderklachten is ook het gratis telefoonnummer (0800) 0226033 bereikbaar.

Man met cowboyhoed gaat langs de deur voor geld

Gemaakt: Zaterdag, 03 februari 2018 16:49

COEVORDEN - De afgelopen dagen loopt er, hoofdzakelijk door het centrum van Coevorden, een man die langs de deuren gaat. Hij heeft dan een verhaal over pech met de auto of fiets en dat hij geen reparatie kan betalen. Hij vraagt dan om geld. Het gaat om een blanke grote man, rond 50 jaar oud, een spleet tussen de voortanden.

 

Vandaag, 3 februari, droeg hij een beige jas en een cowboyhoed. Gister, 2 februari, droeg hij een zwarte, halflange jas en een muts.

 

Mocht hij aan de deur staan, ga er dan niet op in en bel 0900-8844. Kent u deze man? Dan kunt u ook bellen met 0900-8844. De politie wil graag achter de identiteit van deze man komen.

Automobilist raakt van de weg en botst tegen geparkeerde wagen

Gemaakt: Zondag, 04 februari 2018 16:09

COEVORDEN – Op de Burgemeester van der Lelysingel in Coevorden is zondag 4 februari een auto van de weg geraakt en tegen een geparkeerde wagen gebotst. Beide auto's werden afgesleept wegens de schade.

 

Over de oorzaak is niets bekend. De bestuurder werd gewond naar ziekenhuis overgebracht.

Zoek jij mee naar de dader(s) van de 'kofferbakmoord'?

Gemaakt: Maandag, 05 februari 2018 16:36

STIELTJESKANAAL - Op vrijdagochtend 31 maart 2017 werd rond 5:45 uur langs het Stieltjeskanaal tussen Zandpol en Coevorden het levenloze lichaam van de toen 31-jarige Ralf Meinema gevonden. Hij werd aangetroffen in de kofferbak van zijn Mercedes 300 SE. De auto hing half in het water. Ralf Meinema bleek door een misdrijf om het leven te zijn gebracht. De politie gaat er van uit dat het slachtoffer op een andere locatie om het leven is gebracht dan de plaats van aantreffen. Een team van twintig rechercheurs werkt nog steeds volop aan het onderzoek. Dat heeft al wel de wat puzzelstukjes opgeleverd, maar nog geen compleet beeld van wat er is gebeurd. Zo heeft de politie bijvoorbeeld nog geen duidelijkheid over een motief voor de dood van Ralf Meinema.

 

De politie is direct na het aantreffen van de auto gestart met een onderzoek. Dat onderzoek richtte zich eerst op het vaststellen van de identiteit van het slachtoffer, de doodsoorzaak en hoe de auto half in het Stieltjeskanaal terecht is gekomen. Daarnaast is sporen- en buurtonderzoek verricht. Ook is een passantenonderzoek gehouden. In de maanden daarna heeft de politie diverse opsporingsmiddelen ingezet, maar dat heeft tot nu toe nog niet geleid tot een aanhouding.

 

Wie was Ralf Meinema?

Ralf Meinema, 31 jaar oud geworden, was de tweede van vier kinderen. Het gezin werd grootgebracht in Nieuw-Dordrecht. Ralf hielp vaak mee op de boerderij in Erica waar zijn vader destijds bedrijfsleider was. Sinds enige tijd had Ralf zijn eigen woning in Klazienaveen die hij grotendeels zelf verbouwd had. Ralf was een harde werker. Als ZZP'er was hij voornamelijk werkzaam op het boerenbedrijf van zijn vader en in de agrarische sector. Zowel thuis als op zijn werk staat hij te boek als netjes en betrouwbaar.

 

Ralfie, zoals hij door zijn vrienden en familie ook wel werd genoemd, wordt omschreven als een jongen met een lief en goed karakter. Ralf was geliefd in zijn directe omgeving en ging met veel mensen om. Hij was sociaal zeer actief, binnen een relatief kleine, hechte groep en gemeenschap. Ralf was iemand die altijd voor je klaar stond. Van ruzie en conflict hield hij niet. Wel kon hij slecht tegen onrecht, was hij makkelijk over te halen en goed van vertrouwen.

 

Bekende informatie
In dit dossier leest u wat wij als politie tot nu toe gedaan hebben. Ook delen we specifieke informatie die naar voren is gekomen tijdens het onderzoek. Vanwege het opsporingsbelang maken we in dit stadium niet alle details bekend. Sommige informatie weet immers alleen de dader. Deze zogenaamde daderinformatie dient als bewijsmateriaal in het onderzoek.

 

Ideeën
Heeft u een idee wat er gebeurd zou kunnen zijn met Ralf? Of weet u wie verantwoordelijk zou kunnen zijn voor zijn dood? Laat al uw informatie achter via het tipformulier onderaan deze pagina. Of neem telefonisch contract op met de politie in Noord-Nederland via 0900-8844 (hier kunt u zonder uw naam te noemen ook vragen om een vertrouwelijk gesprek) of met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Uw tips, vragen en suggesties worden elke dag bekeken door een speciaal team.

Delen N34 tussen Coevorden en Hardenberg vijf nachten dicht

Gemaakt: Maandag, 05 februari 2018 18:01

REGIO - De N34 tussen 't Klooster bij Coevorden en de J.C. Kellerlaan in Hardenberg gaat in de week van 12 tot en met 17 februari 2018 's avonds en 's nachts dicht vanwege werkzaamheden. In deze vijf nachten worden de bomen gekapt die langs het nieuwe tracé voor de N34 staan. Dit is nodig om ruimte te maken voor de verbreding van het tracé en de aanleg van tunnels. Om de bomenkap langs de N34 vlot en veilig uit te kunnen voeren wordt de N34 afgesloten. De werkzaamheden worden 's nachts uitgevoerd om de hinder voor het verkeer te minimaliseren.

 

Planning
De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd, waarbij telkens een deel van de N34 afgesloten is.
De planning voor de werkzaamheden en wegsluiting is:

  • Maandag 12 februari van 19.00 uur tot dinsdag 13 februari om 06.00 uur en
  • dinsdag 13 februari van 19.00 uur tot woensdag 14 februari om 06.00 uur.

 

De N34 is deze twee nachten tussen 't Klooster en De Vaart gesloten voor al het verkeer.

 

  • Woensdag 14 februari van 19.00 uur tot donderdag 15 februari om 06.00 uur en
  • donderdag 15 februari van 19.00 uur tot vrijdag 16 februari om 06.00 uur en vrijdag 16 februari van 19.00 uur tot zaterdag 17 februari om 06.00 uur.

 

De N34 is deze drie nachten tussen De Vaart en de J.C. Kellerlaan gesloten voor al het verkeer.

 

Tijdens de nachtelijke afsluitingen gelden er verschillende omleidingsroutes, die met borden worden aangegeven.

 

Compensatie bomen
Voor gekapte bomen wordt op een andere locatie in de buurt van de N34 een nieuwe boom weer aangeplant. De provincie Overijssel plant samen met de aannemer en Staatsbosbeheer bomen van verschillende loofhoutsoorten terug met een stamomtrek van tenminste 16-18 centimeter. De bomen van Staatsbosbeheer worden gecompenseerd op andere locaties in de omgeving.

 

Kijk voor meer informatie over de verbetering van de N34 op www.overijssel.nl/n34.

Automobilist in Meppen verliest macht over stuur en botst tegen boom

Gemaakt: Dinsdag, 06 februari 2018 16:14

MEPPEN - Bij een ongeval op de Mepperstraat in Meppen is dinsdagmiddag een automobilist met zijn voertuig tegen een boom gebotst.

 

Door nog onbekende oorzaak verloor de bestuurder de macht over het stuur en kwam frontaal tegen een boom tot stilstand. De bestuurder is nagekeken in de ambulance.

Beloning voor gouden tip in zaak kofferbakmoord

Gemaakt: Dinsdag, 06 februari 2018 17:19

STIELTJESKANAAL - De hoofdofficier van justitie in Noord-Nederland looft een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip die leidt naar de persoon of personen die verantwoordelijk is/zijn voor de gewelddadige dood van Ralf Meinema.


Sinds 31 maart 2017 doet de politie onderzoek naar de gewelddadige dood van de toen 31-jarige Ralf Meinema uit Klazienaveen. Dat onderzoek heeft tot nu toe nog niet geleid tot aanhoudingen.

 

Helpt u mee de identiteit van de dader te achterhalen?
Het is ook voor u mogelijk om actief mee te denken in dit onderzoek. Sinds gisteren is het in het dossier op politie.nl/kofferbakmoord ook mogelijk om scenario's in te sturen. Als extra stimulans looft het Openbaar Ministerie nu een beloning uit van €15.000 euro.

 

Opsporing Verzocht en Hart van Nederland
Vanavond besteden de televisieprogramma's Opsporing Verzocht (NPO1, 20.35) en Hart van Nederland (SBS6, 22:30) aandacht aan de zogenaamde 'kofferbakmoord'. Daar komen ook nog een aantal concrete vragen aan bod die na afloop ook worden toegevoegd aan het dossier op politie.nl/kofferbakmoord.

 

Tips
De persoon die de politie de tip aanlevert die leidt tot de identiteit van de persoon of personen die achter de dood van Ralf Meinema zit(ten), kan aanspraak maken op de beloning van 15.000 euro. Mensen met relevante informatie kunnen zich op verschillende manieren melden bij de politie:

  • Politie, 0900-8844 (u kunt hier zonder uw naam te zeggen ook direct vragen om een vertrouwelijk gesprek)
  • Meld Misdaad Anoniem 0800-7000


Kijk hieronder de oproep van de moeder van Ralf Meinema.

Automobilist rijdt door na aanrijding met vrachtwagen

Gemaakt: Donderdag, 08 februari 2018 20:59

COEVORDEN - Op donderdag 8 februari 2018 omstreeks 15:00 uur heeft er op de Europaweg tussen Schoonebeek en Coevorden een aanrijding plaatsgevonden tussen een vrachtauto en een personenauto, waarbij er materiële schade is ontstaan.


De personenauto kwam in de bocht op de weghelft van de vrachtauto en reed hierbij schade aan de gehele zijkant van de vrachtauto. De bestuurder van de personenauto is doorgereden in de richting van Coevorden.


Het betreft vermoedelijk een lichtgroene Volkswagen Golf met schade aan de gehele bestuurderszijde. Tevens ontbreekt door de aanrijding de linkerspiegel.

 

Bent u de bestuurder van dit voertuig of heeft u het voertuig gezien, neemt u dan contact op met de politie via 0900-8844.

Auto over de kop bij aanrijding op de A37

Gemaakt: Donderdag, 08 februari 2018 22:58

ZWINDEREN - Op de A37 bij Zwinderen zijn donderdagavond drie auto's met elkaar in botsing gekomen. Een automobilist vloog over de kop en kwam op het dak tot stilstand.

 

Bij het ongeval raakte één persoon gewond en werd per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Over de oorzaak is niets bekend. De A37 werd bij de afslag Oosterhesselen van de weg geleid. De weg is inmiddels weer open.

Inbraakcijfers Drenthe 2017 bekend: Meeste inbraken in Coevorden

Gemaakt: Vrijdag, 09 februari 2018 17:07

DRENTHE - In Drenthe is in 2017 het vaakst ingebroken in Coevorden. Inwoners van Aa en Hunze kampten met de minste woninginbraken. Dat blijkt uit onderzoek van online winkelcentrum beslist.nl, wat overheidsdata met betrekking tot woninginbraken in 2017 analyseerde. Gemiddeld hadden Drenten te maken met 2,9 inbraken per 1.000 inwoners. Dit aantal ligt net hoger dan het landelijk gemiddelde van 2,8.

 

Meeste inbraken in Coevorden, Hoogeveen en Noordenveld

De meeste woninginbraken vonden plaats in Coevorden. Per 1.000 inwoners waren hier gemiddeld 3,6 personen de dupe van een woninginbraak. Coevorden wordt gevolgd door Hoogeveen, waar per 1.000 inwoners bij 3,5 slachtoffer waren van een woninginbraak. Noordenveld bekleedt de derde plaats in het klassement. In Noordenveld worden er per 1.000 inwoners 2,7 inbraken gepleegd.

 

Minste inbraken in Aa en Hunze, Tynaarlo en Emmen

De minste woninginbraken vonden plaats in Aa en Hunze. Hier werden gemiddeld 1,9 inbraken gepleegd. De een-na veiligste gemeente qua woninginbraken is Tynaarlo, waar gemiddeld 2 woninginbraken worden gepleegd. Tynaarlo wordt gevolgd door Emmen, waar er per 1.000 inwoners gemiddeld 2,2 inbraken werden gerapporteerd.

 

Meeste inbrekers gebruiken de achterdeur

Inbrekers hebben verschillende mogelijkheden om een woning te betreden. De meeste inbrekers doen dit via de achterdeur (36%). Naast de achterdeur komen inbrekers ook vaak via de voordeur binnen (21%) en via een raam op de benedenverdieping (23%).

 

Bekijk HIER het volledige overzicht van inbraken per regio, data over inbraakmethoden en inbraakpreventietips.

Kop-staart aanrijding door gladheid op de N34

Gemaakt: Maandag, 12 februari 2018 15:44

COEVORDEN – Maandagochtend 12 februari vond er op de N34 een aanrijding plaats tussen een bestelauto en een busje. Dit gebeurde op het viaduct van de N34.

 

De bestelauto botste achterop het busje. Een zogenaamde kop staart aanrijding. Er raakte niemand gewond. De bestelauto moest door een berger gezien de schade worden afgesleept. Het busje kon z'n weg op eigen kracht vervolgen.

Uitslaande brand verwoest rietgedekte boerderij in Wachtum

Gemaakt: Dinsdag, 13 februari 2018 03:57

WACHTUM - Een grote uitslaande brand heeft in de nacht van van maandag op dinsdag 12 februari een rietgedekte boerderij aan het Westereind in Wachtum in de as gelegd.

 

De brand ontstond rond half drie aan de voorkant van boerderij, al vrij snel sloeg het vuur over naar het achterste deel van de boerderij. Toen de brandweer ter plaatse kwam sloegen de vlammen al uit het dak. De boerderij kan als verloren worden beschouwd. Naar de oorzaak van de brand word onderzoek gedaan.

Explosie bij bedrijf in Coevorden

Gemaakt: Dinsdag, 13 februari 2018 17:52

COEVORDEN – Dinsdagmiddag vond er een explosie plaats in een extruder bij een bedrijf in Coevorden. De brandweer rukte met spoed uit. 

 

Volgens de brandweer zijn zo'n veertig werknemers korte tijd geëvacueerd naar een ander deel van het bedrijf. De trauma heli die geallarmeerd was werd weer gecanceld want er vielen geen gewonden bij het incident. Nadat de brandweer een en ander weer veilig had verklaard konden de werknemers hun werkzaamheden weer hervatten.

Auto's botsen op kruising in Schoonebeek

Gemaakt: Dinsdag, 20 februari 2018 18:04

SCHOONEBEEK - Dinsdagmiddag 20 februari zijn op de kruising Beekweg met de kanaalweg in Schoonebeek zijn twee personenauto's op elkaar gebotst.

 

Door een voorrangsfout kwamen beide voertuigen hard met elkaar in aanraking. Bij het ongeval raakte niemand gewond.

Bedrijfsbus raakt van de A37 bij Zwinderen

Gemaakt: Woensdag, 21 februari 2018 15:48

ZWINDEREN - Een bedrijfsbusje is woensdagochtend 21 februari van de A37 geraakt en tot stilstand gekomen in een sloot. Over de oorzaak is niets bekend.

 

De bestuurder werd per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval ontstond een file van 5 km.

Veel schade bij aanrijding tussen twee personenauto's in Noord Sleen

Gemaakt: Woensdag, 21 februari 2018 15:53

NOORD SLEEN – Woensdagmorgen 21 februari vond er een aanrijding plaats tussen twee personenauto's op de kruising Middelweg met de Grensweg in Noord Sleen. Er raakte hierbij niemand gewond.

 

De berger heeft de auto's vanwege de schade afgesleept. De verkeers analisten van de politie deden ter plaatse onderzoek naar de oorzaak.

Gemeente en De Nieuwe Veste blij met samenwerking in PRO Coevorden

Gemaakt: Woensdag, 21 februari 2018 18:39

COEVORDEN - De meeste leerlingen die gebruik maken van het praktijkonderwijs van De Nieuwe Veste (PRO Coevorden) gaan naar een vervolgopleiding of vinden een baan. Dat is één van de resultaten waar zowel de gemeente Coevorden als De Nieuwe Veste trots op zijn. De samenwerking is in de afgelopen jaren intensiever geworden, en het doel is om zoveel mogelijk jongeren te laten uitstromen naar een geschikte baan.


Het doel van PRO Coevorden is om jongeren die moeite hebben met regulier onderwijs, van passend onderwijs naar een passende baan te helpen. Hierdoor kunnen ze mee blijven doen in de samenleving en hoeven ze geen beroep te doen op een uitkering. Wethouder Joop Brink: "Ik vind dit een mooie samenwerking waarvoor De Nieuwe Veste zeker een compliment verdiend. Ze bieden deze jongeren de kans om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Door de samenwerking met ons als gemeente zorgen we er ook voor dat ze een goede start kunnen maken op de arbeidsmarkt."

 

Samenwerking
De gemeente Coevorden en De Nieuwe Veste werken vooral samen als het gaat om het vinden van geschikte stages en geschikt werk voor de leerlingen op het praktijkonderwijs. Danielle Bults, teamcoördinator PRO Coevorden: "We zijn tevreden over de samenwerking met het team actief voor werk van de gemeente Coevorden, we willen de jongere graag een duidelijk perspectief bieden in welke richting ze uitstromen en wat daarvoor nodig is. De gemeente is hierin actief betrokken." Goede stageplekken in de gemeente zijn belangrijk en door de vele contacten die accountmanagers hebben met bedrijven kunnen ze hierin een goede schakel zijn tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Hoe beter een stage bij de leerling past, hoe groter de kans om na de opleiding werk te vinden. Goede begeleiding op de werkvloer is daarbij ook heel belangrijk.

 

PRO Coevorden
Jongeren tussen de 12 en de 18 die moeite hebben met leren op de traditionele manier, die gericht is op theorie, kunnen in bepaalde gevallen instromen bij PRO Coevorden. PRO Coevorden heeft bij De Nieuwe Veste een eigen gebouw, wat een veilige en vertrouwde omgeving biedt voor de leerlingen. Met gebruik van de nieuwste onderwijsmethoden maken docenten, leerlingen en ouders een individueel plan. Wat een leerling kan en wil staat daarbij centraal. Leerlingen sluiten PRO Coevorden af met een certificaat, waarmee ze eventueel een vervolgopleiding kunnen gaan doen.